Jste zde

Členové sekce pro elektrotechniku

p. Josef Rýmus - předseda ES NV

CTN ESICCO Plzeň

Ing. Libor Dupal

Sdružení českých spotřebitelů

Ing. Karel Dvořáček

ČKAIT Praha

Ing. Jiří Fiedor

Český báňský úřad

Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

CTN Jandák Praha

RNDr. Karel Jurák, CSc.

OSVČ - zpracovatel, předseda TNK

Ing. Bohuslav Kramerius

CTN MEDIT CONSULT

Ing. Michal Kříž

IN-EL Praha

Ing. Petr Kubeš

ÚNMZ

Doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.

OSVČ - zpracovatel, předseda TNK

Ing. Eva Průšová

MPO ČR

Ing. František Valenta

ELVAM