Jste zde

Členové Normalizačního výboru

Ing. František Valenta - Předseda NV

ELVAM

Ing. Zuzana Aldabaghová

CTN VÚPS Praha

Ing. Marie Kohlová

CTN ITC Zlín

Ing. Jiří Barták, CSc.

ŠKODA WELDING

Ing. Libor Dupal

Sdružení českých spotřebitelů

Ing. Karel Dvořáček

ČKAIT Praha

Ing. Jiří Fiedor

Český báňský úřad

Ing. Lenka Fremrová

CTN SWECO HYDROPROJEKT

pí Radka Horská

Elnormservis Brno

Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

CTN Jandák Praha

RNDr. Karel Jurák, CSc.

OSVČ - zpracovatel, předseda TNK

Doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc.

CTN TAZÚS Praha

RNDr. Alice Kotlánová

CTN TÜV NORD Praha

Ing. Bohuslav Kramerius

CTN MEDIT CONSULT

Ing. Jiří Kratochvíl ÚNMZ

Ing. Michal Kříž

IN-EL Praha

Ing. Petr Kubeš ÚNMZ

Doc. Ing. Jana Marková, Ph.D.

CTN ČVUT KÚ Praha

Doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.

OSVČ - zpracovatel, předseda TNK

Ing. Lukáš Peřka

CTN VÚM Praha

pí Ivana Petrašová dpt.

CTN Petrašová Brno

Ing. Zdeněk Plecháč

CTN DEK Praha

Ing. Eva Průšová

MPO ČR

p. Josef Rýmus

CTN ESICCO Plzeň

JUDr. Mgr. Milan Snížek

MV ČR

Ing. Karel Škréta

CTN VÚBP Praha

Ing. Petr Štefl

CTN ČPS Praha

Ing. Aleš Tomec

Siemens Engineering a.s.

p. Pavel Tyle

CTN TEKO-T Praha