Jste zde

Open call for tenders

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) a Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vyhlašují otevřené výběrové řízení na pozice:
 
1) Convenor a projektový vedoucí pro projekt ve spojistosti s činností CEN/TC 455/WG 1 “Sampling”,
 
2) Convenor (1pozice), projektový vedoucí (5 pozic), expert (2 pozice) ve spojistosti s činností CEN/TC 455/WG 4 “Other safety parameters”
 
v rámci standardizačního požadavku Evropské komise M / 564 Evropskému výboru pro normalizaci ve spojitosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh.
 
V případě zájmu kontaktujte Ing. Stefana Krebse: krebs@agentura-cas.cz a to nejpozději do 23. 8. 2020.
 
Podrobnosti naleznete v přiložených souborech.
 
Zajímavý článek o projektu a činnosti CEN/TC 455, který byl uveřejněn v Magazínu ČAS č. 5
 
 
Open call for tenders for:
 
1) one Convenor and one Project leader for the execution of work in CEN/TC 455/WG 1 “Sampling”,
 
2) one Convenor, five Project leaders and two Experts for the execution of work in CEN/TC 455/WG 4 “Other safety parameters”
 
as part of the European Commission Standardisation Request M/564 to the European Committee for Standardisation referring to the EU fertilising products in  support of Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council.
 
Tenders to the calls 3.1 and 3.2 should be sent by email to the Secretary of CEN/TC455/WG 1 and WG4, Mr Stefan Krebs krebs@agentura-cas.cz as soon as possible.
The deadline for all the candidatures is August 23rd, 2020.
 
Please find more details in the attached files.