Jste zde

Koncepce BIM

Náplň činnosti Odboru koncepce BIM
Na základě pověření ministra průmyslu obchodu ze dne 7. prosince 2017 je odbor Koncepce BIM pověřen realizací významného množství opatření specifikovaných ve vládou schválené Koncepci zavedení BIM v České republice (dále jen Koncepce). Tato Koncepce byla schválena 25. září 2017 a ukládá Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) ji realizovat tak, aby tímto přispěla k vyšší efektivitě celého sektoru a umožnila mu aplikovat postupně do běžné praxe inovativní možnosti současných informačních technologií.
 
Základní činnosti Odboru
  •  realizace svěřených opatření z Koncepce zavedení BIM v ČR;
  •  spolupracujeme s odbornou veřejností z veřejného, soukromého i akademického prostředí
  •  vzděláváme a sdílíme informace všech odborností, podílejících se na realizaci stavebních projektů
     v souvislosti s metodou BIM, a to celém jejich životním cyklu
  •  monitorujeme pilotní projekty, které považujeme za klíčové před plošnou implementací
     metody BIM
  •  koordinujeme a řídíme práci expertních pracovních skupin (PS) pro jednotlivá témata;
  •  zajišťujeme odbornou oponenturu k připravovaným materiálům PS;

Všechny aktuální informace o činnosti Odboru koncepce BIM najdete na interaktivním odborném portálu www.koncepceBIM.cz, který provozujeme a veškeré aktivity zde sdílíme.

Zaregistrovaní uživatelé zde mají možnost se vyjádřit k jednotlivým agendám, činnostem pracovních skupin či článkům a publikovat svoje názory. Zde také publikujeme výstupy pracovních skupin pro recenzní proces. Vítáme připomínky recenzentů z řad široké odborné veřejnosti.