Jste zde

Aktuality

Návrh na zřízení nové TNK: Palné zbraně a střelivo

Odbor standardizace navrhuje zřízení TNK Palné zbraně a střelivo.

Odbor standardizace obdržel podnět ke zřízení technické normalizační komise TNK Palné zbraně a střelivo od Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Navrhovaná oblast působnosti TNK:

Normalizace v oblasti palných zbraní a střeliva.

Činnost technické normalizační komise se bude řídit Statutem a jednacím řádem TNK.

 

Undefined

Předávání Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista 2019

Ve čtvrtek 17. října předávala Česká agentura pro standardizaci Cenu a Čestná uznání Vladimíra Lista osobnostem, které svou prací a svým působením přispěly k rozvoji a popularizaci technické normalizace v České republice. Slavnostní den byl spojen s vyhlášením výsledků studentské soutěže s vazbou na technické normy ČSN a s předáním ocenění IEC 1906 Award.

Undefined

Harmonised standards supporting Construction Products Regulation (CPR) - from present to future

Konference Harmonised standards supporting Construction Products Regulation (CPR) - from present to future

Kdy: středa 4. prosince 2019

Kde: SQUARE - Bruselské kongresové centrum, Mont des Arts, 1000 Brusel (mapa)

Program: upřesněný program bude brzy k dispozici, webové stránky akce

Konference zahrnuje:

Undefined

Světový den technické normalizace

Dnešek je Světovým dnem (technické) normalizace.
14. října 1946 se delegáti z 25 zemí sešli v Londýně, kde schválili stanovy, jednací řád a tři úřední jazyky nové organizace – angličtinu, francouzštinu a ruštinu. Tato organizace byla na návrh ČSR pojmenována Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardisation – ISO) se sídlem v Ženevě. Světový den (technické) normalizace pak slavíme od r. 1970.

Undefined

Akce CEN a CENELEC

Evropské normalizační organizace CEN a CENELEC vždy organizují nebo se podílejí na přípravě zajímavých akcí. Účast na všech akcích je většinou zdarma, ale je třeba se na ně registrovat prostřednictvím uvedených odkazů.

Undefined

Tags:

Stránky