Aktuality

Seminář - Plasty, mikroplasty a oběhové hospodářství

Ačkoliv se plasty užívají již dlouho a intenzivně, realita ukazuje, že recyklace jednorázových plastových výrobků je stále problematická. Část plastových odpadů se ve formě mikroplastů dostává do životního prostředí a představují neurčité potenciální riziko. Tento problém nebyl dlouho viditelný nebo byl často podceňován.
Tento seminář prezentuje evropskou strategii pro plasty v rámci zařízení pro oběhové hospodářství, která byla přijata v lednu roku 2018.

Undefined

Tags:

Hledáme zpracovatele

Po vstupu ČR do EU v r. 2004 se stal evropský trh otevřeným pro exportující podniky, které až dosud jednotná pravidla chování podnikatelů vzhledem k právním předpisům a evropským normám respektovaly u výrobků určených k vývozu, a to obráceným směrem, tedy dovnitř ČR. To mělo významné praktické dopady. Každý český podnikatel - výrobce nebo dodavatel procesu nebo služby – musí při vstupu na evropský trh počítat s tím, že se ocitá v konkurenčním prostředí, tvořeném početnými firmami v evropských zemí.
Undefined

Tags:

ISO 45001 vydána

Očekávaná mezinárodní technická norma o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci právě vyšla a je připravena změnit praxi na pracovištích v globálním měřítku.

Undefined

Koncepce BIM 2022

Náplň činnosti odboru Koncepce BIM
Undefined

Tags: