Aktuality

Ocenění nejlepší studentské práce s vazbou na technické normy ČSN

 
Česká agentura pro standardizaci (ČAS) vyhlašuje 3. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti technické normalizace
 
Cílem soutěže je ocenit autory nejlepších diplomových a bakalářských prací se zaměřením na technickou normalizaci, podaných k obhajobě v akademickém roce 2016/2017 a 2017/2018, a tím podpořit jejich další profesní směřování. 
Undefined

Tags:

Cena a čestné uznání Vladimíra Lista 2018

 
Na počest zakladatele organizované československé technické normalizace profesora Dr. Ing Vladimíra Lista jsou udělovány dva typy ocenění nesoucí jeho jméno:
 
  • Cena Vladimíra Lista
  • Čestné uznání Vladimíra Lista
Undefined

Tags:

9th IEC Young Professionals Workshop 2018

9th IEC Young Professionals Workshop, 22-24. října 2018, Pusan, Jižní Korea
 
Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC) pořádá v rámci svého generálního zasedání v Pusanu workshop "IEC Young Professionals 2018" pro mladé inženýry, techniky, manažery a obchodníky.
Smyslem tohoto semináře je prohloubit povědomí o technických normách a jejich tvorbě, navázat nové mezinárodní kontakty a v neposlední řadě nabyté znalosti zúročit v rámci svého profesního života v tržní výhodu. 
Undefined

Tags:

ISO 45001 vydána

Očekávaná mezinárodní technická norma o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci právě vyšla a je připravena změnit praxi na pracovištích v globálním měřítku.

Undefined

Koncepce BIM 2022

Náplň činnosti odboru Koncepce BIM
Undefined

Tags: