Jste zde

Centra technické normalizace

 

Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI)
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Textilní zkušební ústav, s.p.
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Český plynárenský svaz
Česká společnost pro jakost, z.s.
Česká strojnická společnost, z.s.
Svaz strojírenské technologie
Fyzikálně technický zkušební ústav, státní podnik
Ing. Miloslav Smetana
CIMTO, s.r.o.
Ing. Zdeněk Jandák, CSc.
Ing. Pavel Tyle - TEKO
Ing. Jan Wozniak, CSc.
Josef Rýmus
IKATES, s.r.o.
ZKL - Výzkum a vývoj, a.s.
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
SVÚOM, s.r.o.
Sweco Hydroprojekt a.s.
Česká asociace bezpečnostních manažerů
Medit Consult s.r.o.
CHEVESS ENGINEERING, s.r.o.
Unie výtahového průmyslu ČR
Státní zkušebna strojů a.s.
SG Geotechnika a.s.
VVUÚ, a.s.
PRAGOPROJEKT, a.s.
Centrum stavebního inženýrství a.s.
SILMOS, s.r.o.
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Ocelářská unie a.s.
Česká společnost pro nedestruktivní testování, zapsaný spolek
Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.
PAVUS, a.s.
Ing. Jaroslav Šmíd, CSc.
Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s.
Silniční vývoj - ZDZ, spol. s r.o.
Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.
Asociace zkušeben vysokého napětí, z.s. - AZVN, z.s.
Ing. Petr Voda
ČVUT - Kloknerův ústav
ČVUT - Fakulta stavební
ČR - Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
Asociace výrobců kabelů a vodičů České republiky a Slovenské republiky
Jiří Sýkora
Institut ocelových konstrukcí, spol. s r.o.
Institut pro testování a certifikaci, a.s.
ORGREZ, a.s.divize elektrotechnických laboratoří

STÚ-K, a.s.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze