Jste zde

Ing. Jan Wozniak, CSc.

Název: Ing. Jan Wozniak, CSc.
Adresa: Průběžná 6207/86, 708 00 Ostrava - Poruba
WWW stránky: -
 
Označení TC Název TC
CEN/SS M11 Prášková metalurgie
ECISS/TC 101 Zkušební metody pro ocel (s výjimkou chemického rozboru)
ISO/TC 17/SC 7 Metody zkoušení (mimo  mechanického zkoušení a chemického  rozboru)
ISO/TC 102 Železné rudy a přímá redukce železa
ISO/TC 102/SC 1 Odběr vzorků
ISO/TC 102/SC 2 Chemické rozbory
ISO/TC 102/SC 3 Fyzikální zkoušení
ISO/TC 119 Prášková metalurgie
ISO/TC 119/SC 2 Odběr vzorků a zkušební metody pro prášky (včetně prášků pro tvrdokovy)
ISO/TC 119/SC 3 Odběr vzorků a zkušební metody  pro spékané kovové materiály (kromě tvrdokovů)
ISO/TC 119/SC 4 Odběr vzorků a zkušební metody pro tvrdokovy
ISO/TC 132 Feroslitiny
ISO/TC 164 Mechanické zkoušení kovů
ISO/TC 164/SC 1 Zkoušení jednoosým zatížením
ISO/TC 164/SC 2 Zkoušení tvárnosti
ISO/TC 164/SC 3 Zkoušení tvrdosti
ISO/TC 164/SC 4 Zkoušení houževnatosti (F- lomová houževnatost, P- kyvadlová kladiva, T- rozevření trhliny)
ISO/TC 164/SC 5 Zkoušení únavy
ISO/TC 183 Rudy a koncentráty mědi, olova a zinku