Jste zde

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Název organizace: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Adresa: Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1
 
OZNAČENÍ TC NÁZEV TC
CEN/TC 53 Dočasné stavební konstrukce
CEN/TC 79 Prostředky ochrany dýchacích orgánů
CEN/TC 79/SC 7 Potápěčské přístroje
CEN/TC 85 Osobní prostředky na ochranu očí
CEN/TC 158 Ochrana hlavy
CEN/TC 159 Ochrana uší
CEN/TC 161 Ochrana chodidel a nohou
CEN/TC 162 Ochranné oděvy včetně ochrany  rukou a paží a oděvů pro přežití 
ISO/PC 283 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky
ISO/TC 94 Osobní ochrana. Ochranné oděvy a vybavení
ISO/TC 94/SC 1 Ochrana hlavy
ISO/TC 94/SC 3 Ochrana nohou
ISO/TC 94/SC 6 Ochrana očí a obličeje
ISO/TC 94/SC 12 Ochrana sluchu
ISO/TC 94/SC 13 Ochranné oděvy
ISO/TC 94/SC 14 Osobní ochranné prostředky pro hasiče
ISO/TC 94/SC 15 Ochranné prostředky dýchacích orgánů