Jste zde

Sweco Hydroprojekt a.s.

Název organizace: Sweco Hydroprojekt, a.s.
Adresa: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
Označení TC Název TC
CEN/SS S27 Odpady – Charakterizace, úprava a druhy odpadu
CEN/TC 107 Předizolované potrubní teplovody
CEN/TC 164 Vodárenství
CEN/TC 165 Kanalizace
CEN/TC 223 Pomocné půdní látky a substráty
CEN/TC 230 Rozbor vod
CEN/TC 292 Charakterizace odpadů
CEN/TC 308 Charakterizace a management kalů
CEN/TC 318 Hydrometrická měření
CEN/TC 345 Kvalita půdy
CEN/TC 400 Projektová komise - Horizontální normy v oblasti kalů, bioodpadů a půdy
CEN/TC 444 Environmentální charakterizace
ISO/TC 113 Hydrometrická měření
ISO/TC 113/SC 1 Metody stanovení rychlosti průtoku
ISO/TC 113/SC 2 Koryta, žlaby a přepady
ISO/TC 113/SC 5 Přístroje zařízení a řízení údajů
ISO/TC 113/SC 6 Doprava usazenin
ISO/TC 113/SC 8 Spodní voda
ISO/TC 147 Kvalita vod
ISO/TC 147/SC 1 Terminologie
ISO/TC 147/SC 2 Fyzikální, chemické, biochemické metody
ISO/TC 147/SC 3 Radiologické metody
ISO/TC 147/SC 4 Mikrobiologické metody
ISO/TC 147/SC 5 Biologické metody
ISO/TC 147/SC 6 Odběr vzorků (všeobecné metody)
ISO/TC 190 Kvalita půdy
ISO/TC 190/SC 1 Vyhodnocování kritérií, terminologie a kodifikace
ISO/TC 190/SC 2 Odběr vzorků
ISO/TC 190/SC 3 Chemické metody a charakteristiky půdy
ISO/TC 190/SC 4 Biologické metody
ISO/TC 190/SC 7 Hodnocení půd a stanovišť
ISO/TC 224 Služby v oblasti zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod - Kritéria kvality služeb a výkonové ukazatele
ISO/TC 275 Využití, recyklace, úprava a likvidace kalů
ISO/TC 282 Opakované použití  vod
ISO/TC 282/SC 1 Využití čištěných odpadních vod pro závlahy
ISO/TC 282/SC 2 Opětovné využití vody v městských oblastech
ISO/TC 282/SC 3 Hodnocení rizika a výkonnosti systémů pro opětovné využití vody
ISO/TC 282/SC 4 Opětovné využití průmyslových vod