Jste zde

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Název organizace: Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Adresa: Hudcova 424/56b, 621 00 Brno
 
OZNAČENÍ TC NÁZEV TC
CEN/TC 46 Kamna na kapalná paliva
CEN/TC 47 Rozprašovací hořáky na kapalná paliva a jejich součásti. Funkce. Bezpečnost. Zkoušení
CEN/TC 48 Ohřívače vody na plynná paliva pro domácnost
CEN/TC 49 Spotřebiče k vaření na plynná paliva
CEN/TC 57 Kotle pro ústřední vytápění
CEN/TC 58 Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv
CEN/TC 62 Lokální spotřebiče k vytápění na plynná paliva 
CEN/TC 106 Spotřebiče plynných paliv pro podniky veřejného stravování
CEN/TC 109 Kotle  pro ústřední vytápění na plynná paliva
CEN/TC 131 Plynové hořáky s ventilátory
CEN/TC 180 Decentralizované plynové vytápění
CEN/TC 181 Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny
CEN/TC 238 Zkušební plyny, zkušební přetlaky a kategorie spotřebičů
CEN/TC 281 Spotřebiče, pevná paliva, zapalovače pro rožně
CEN/TC 295 Spotřebiče na pevná paliva pro obytné domy
ISO/TC 11 Kotle a tlakové nádoby
ISO/TC 109 Hořáky na kapalná paliva a související zařízení
ISO/TC 161 Řídící a bezpečnostní přístroje pro  spotřebiče a soustavy na plynná paliva pro použití vyjma průmyslu
ISO/TC 291 Spotřebiče k vaření na plynná paliva pro domácnost