Jste zde

SVÚOM, s.r.o.

Název organizace: SVÚOM, s.r.o.
Adresa: U Měšťanského pivovaru 934/4, 170 00 Praha 7
 
Označení TC Název TC
CEN/TC 139 Nátěrové hmoty
CEN/TC 219 Katodická ochrana
CEN/TC 240 Žárové stříkání a žárově stříkané povlaky
CEN/TC 262 Kovové a jiné anorganické povlaky
CEN/TC 360 Nátěrové systémy proti korozi pro chemická zařízení a provozy
CLC/SR 89 Zkoušky nebezpečí ohně
IEC/TC 89 Zkoušení požárního nebezpečí
ISO/TC 107/SC 9 Povlaky nanášené fyzikálním napařováním
ISO/TC 35/SC 15 Ochranné povlaky: Příprava povrchu betonu a nanášení povlaků
ISO/TC 35 Nátěrové hmoty
ISO/TC 35/SC 9 Všeobecné zkušební metody pro nátěry a laky
ISO/TC 35/SC 12 Příprava ocelových podkladů před nanášením nátěrových hmot a obdobných výrobků
ISO/TC 35/SC 14 Protikorozní ochranné nátěrové systémy pro ocelové konstrukce
ISO/TC 107 Kovové a jiné anorganické povlaky
ISO/TC 107/SC 3 Galvanicky nanášené povlaky a příbuzné povrchy
ISO/TC 107/SC 4 Povlaky nanášené  žárovým ponorem do kovu  (galvanicky atd.)
ISO/TC 107/SC 7 Korozní zkoušky
ISO/TC 107/SC 8 Chemické konverzní povlaky
ISO/TC 156 Koroze kovů a slitin
ISO/TC 156/SC 1 Hodnocení koroze pro stanovení technické životnosti