Jste zde

Medit Consult s.r.o.

Název organizace: Medit Consult s.r.o.
Adresa: Dr. Milady Horákové 5/1086, 772 00 Olomouc
www: - 
 
Označení TC Název TC
CLC/BTTF 62-3 Provoz elektrických zařízení
CLC/BTTF 116-2 Blokace alkoholu
CLC/SR 18A Elektrické kabely pro plavidla a mobilní a pevná pobřežní zařízení
CLC/SR 23 Elektrická příslušenství
CLC/SR 28 Koordinace izolace
CLC/SR 109 Koordinace izolace pro zařízení nízkého napětí
CLC/SR 23K Energetická efektivnost elektrických výrobků
CLC/TC 18X Elektrická zařízení lodí a mobilních a pevných pobřežních zařízení
CLC/TC 64 Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem
CLC/TC 69X Elektrické systémy pro elektrická silniční vozidla
CLC/TC 72 Automatická řídicí zařízení  pro domácnost
CLC/TC 213 Systémy vedení kabelů
IEC/TC 18 Elektrická instalace na plavidlech a mobilních a pevných pobřežních zařízeních
IEC/SC 18A Elektrické kabely pro plavidla a mobilní a pevná pobřežní zařízení
IEC/TC 23 Elektrická příslušenství
IEC/SC 23A Kabelové systémy
IEC/SC 23K Energetická efektivnost elektrických výrobků
IEC/TC 28 Koordinace izolace
IEC/TC 64 Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem
IEC/TC 69 Elektrická silniční vozidla a elektrické průmyslové vozíky
IEC/TC 72 Automatická elektrická řídicí zařízení
IEC/TC 109 Koordinace izolace pro zařízení nízkého napětí