Jste zde

Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Název: Ing. Zdeněk Jandák, CSc.
Adresa: nám. Jiřího z Lobkovic 2307/15, 130 00  Praha 3
WWW stránky: -
 
Označení TC Název TC
CEN/TC 211 Akustika
CEN/TC 231 Vibrace a rázy
CLC/BTTF 133-1 Elektroakustické výstražné systémy, které nejsou součástí systémů pro detekci požáru a poplachových systémů
CLC/SR 29 Elektroakustika
CLC/SR 87 Ultrazvuk
CLC/TC 106X Vliv elektromagnetického  pole  na životní prostředí člověka
IEC/TC 29 Elektroakustika
IEC/TC 87 Ultrazvuk
IEC/TC 106 Metody pro posuzování elektrických, magnetických a elektromagnetických polí působících na lidský organizmus
ISO/TC 43 Akustika
ISO/TC 43/SC 1 Hluk
ISO/TC 43/SC 3 Akustika pod hladinou vody
ISO/TC 108 Vibrace a rázy
ISO/TC 108/SC 2 Měření a hodnocení  vibrací a rázů působících na stroje, vozidla a konstrukce
ISO/TC 108/SC 3 Použití a kalibrace přístrojů na měření vibrací a rázů
ISO/TC 108/SC 4 Expozice člověka vibracím a rázům
ISO/TC 108/SC 5 Monitorování stavu a diagnostika strojů
ISO/TC 108/SC 6 Systémy generující  vibrace a rázy
ISO/TC 118 Kompresory, pneumatická nářadí a pneumatické stroje
ISO/TC 118/SC 1 Turbokompresory
ISO/TC 118/SC 3 Pneumatické nástroje a stroje
ISO/TC 118/SC 4 Jakost stlačeného vzduchu
ISO/TC 118/SC 6 Vzduchové kompresory