Jste zde

Fyzikálně technický zkušební ústav, státní podnik

Název organizace: Fyzikálně technický zkušební ústav, státní podnik
Adresa: Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Poruba
 
Označení TC Název TC
CEN/TC 271 Zařízení pro povrchovou úpravu. Bezpečnost
CEN/TC 305 Prostředí s nebezpečím výbuchu. Prevence a ochrana proti výbuchu
CEN/CLC/JWG FCGA Technologie palivových článků
CLC/SR 105 Technologie palivových článků
CLC/TC 31 Elektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu: obecné požadavky
CLC/SC 31-8 Zařízení pro elektrostatické stříkaní a povrchovou úpravu
CLC/SC 31-9 Elektrické přístroje pro detekci a měření hořlavých plynů
CLC/TC 204 Bezpečnost zařízení pro elektrostatické stříkání a povrchovou úpravu
CLC/TC 216 Detektory plynů
IEC/TC 31 Nevýbušná elektrická zařízení
IEC/SC 31G Jiskrově bezpečná zařízení
IEC/SC 31J Zařízení používaná v prostředí s hořlavými prachy
IEC/SC 31M Neelektrická zařízení a ochranné systémy pro výbušné atmosféry
IEC/TC 105 Technologie palivových článků 
IECEx IEC Systém pro certifikaci podle norem pro nevýbušná elektrická zařízení