Jste zde

Česká společnost pro jakost, z.s.

Název organizace: Česká společnost pro jakost, z.s.
Adresa: Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1
 
Označení TC Název TC
CEN/SS A10 Služby realitních agentů
CEN/SS A07 Překladatelské služby
CEN/SS F20 Prokazování kvality
CEN/SS S26 Environmentální management
CEN/TC 279 Hodnotové řízení - Hodnotové analýzy, funkční analýzy
CEN/TC 320 Doprava - Logistika a služby
CEN/TC 362 Zdravotnické služby - Systém managementu kvality
CEN/TC 381 Poradenské služby pro management
CEN/TC 447 Horizontální normy pro poskytování služeb
ISO/PC 273 Zákaznická centra
ISO/PC 277 Udržitelný nákup
ISO/PC 278 Systém protikorupčního managementu
ISO/PC 280 Management poradenství
ISO/PC 287 Zpracovatelský řetězec lesních produktů
ISO/PC 288 Systémy managementu vzdělávacích organizací - Požadavky s návodem pro použití
ISO/PC 302 Směrnice pro auditování systémů managementu
ISO/TC 34/SC 17 Systémy managementu bezpečnosti potravin
ISO/TC 37/SC 5 Překlad, tlumočení a souvisící technologie
ISO/TC 176 Management kvality a prokazování kvality
ISO/TC 176/SC 1 Pojmy a terminologie
ISO/TC 176/SC 2 Systémy kvality
ISO/TC 176/SC 3 Podpůrné technologie
ISO/TC 207 Environmentální management
ISO/TC 207/SC 1 Systémy environmentálního managementu
ISO/TC 207/SC 2 Environmentální audit
ISO/TC 207/SC 3 Environmentální značení 
ISO/TC 207/SC 4 Hodnocení environmentálního profilu
ISO/TC 207/SC 5 Posuzování životního cyklu
ISO/TC 207/SC 7 Skleníkové plyny - management a přidružená témata
ISO/TC 207/CAG Poradní skupina předsedy
ISO/TC 225 Průzkum trhu
ISO/TC 232 Vzdělávací služby pro neformální vzdělávání a výcvik
ISO/TC 251 Asset management
ISO/TC 258 Management projektu, programu a portfolia
ISO/TC 260 Management lidských zdrojů
ISO/TC 262 Management rizik
ISO/TC 286 Management vzájemných obchodních vztahů - Rámec
ISO/TC 289 Hodnocení značky
ISO/TC 290 Online reputace
ISO/TC 309 Řízení a správa organizací
ISO/TC 312 Excelence v službách