Jste zde

Český plynárenský svaz

Název organizace: Český plynárenský svaz
Adresa: U plynárny 223/42, 140 00 Praha 4
 
OZNAČENÍ TC NÁZEV TC
CEN/SS N21 Plynná  paliva a hořlavé plyny
CEN/CLC/TC 6 Vodík v energetických systémech
CEN/TC 234 Zásobování plynem
CEN/TC 235 Regulátory tlaku plynu a související bezpečnostní uzávěry a pojistné ventily určené pro použití při přepravě a rozvodu plynu
CEN/TC 282 Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn
CEN/TC 326 Napájení vozidel na zemní plyn
CEN/TC 408 Zemní plyn a biomethan pro využití v dopravě a biomethan pro vstřikování do plynovodů na zemní plyn
ISO/PC 252 Čerpací stanice pro vozidla na zemní plyn
ISO/TC 22/SC 41 Specifické aspekty plynných paliv
ISO/TC 158 Analýza plynů
ISO/TC 193 Zemní plyn
ISO/TC 193/SC 1 Analýza zemního plynu
ISO/TC 193/SC 3 Produkční oblast
ISO/TC 197 Technologie vodíku
ISO/TC 255 Bioplyn