Jste zde

Asociace podniků českého železničního průmyslu

Název organizace: Asociace podniků českého železničního průmyslu
Adresa: ACRI  Politických vězňů 11/1419, 11342 Praha 1
 
Označení TC Název TC
CEN/TC 256  Železniční aplikace
CEN/TC 256/SC 1 Infrastruktura
CEN/TC 256/SC 2 Vozidla - Produkty
CEN/TC 256/SC 3 Vozidla - Systémy
CEN/CLC/JWG FPR Protipožární ochrana pro drážní aplikace
CLC/TC 9X Elektrické a elektronické zařízení pro železnice
CLC/SC 9XA Komunikační, signalizační a ovládací systémy
CLC/SC 9XB Elektromechanický materiál vozového parku
CLC/SC 9XC Elektrické zdroje a uzemňovací systémy pro zařízení hromadné dopravy a pomocné přístroje (pevná zařízení)
IEC/TC 9  Elektrická trakční zařízení
ISO/TC 269 Železniční aplikace