You are here

Vize a mise

Kdo jsme
Odborná vládní platforma pro standardizaci a metodickou podporu digitalizace stavebnictví.
 
Vize
Standardizací a metodickou podporou v oblasti digitalizace dosáhnout efektivnějšího stavebnictví.
 
Mise
Pomocí standardizace, vzdělávání a vzájemné komunikace akcelerovat inovativní rozvoj metody BIM a tím významným způsobem přispět k vyšší efektivitě realizace stavebních projektů pomocí zlepšení spolupráce, sdílení informací a zkulturnění vztahů.
 
Stavebnictví 4.0
BIM je jednoznačně součástí obecného procesu digitalizace společnosti a je možno ho vnímat jako hybnou sílu mnohem širšího rozvoje celého stavebního sektoru se zapojením do připravované koncepce Stavebnictví 4.0. Věříme, že praktickým příkladem může ČAS významným způsobem inspirovat odborné kruhy ke kvalitnímu uplatnění této koncepce, která by měla být dlouhodobým vodítkem rozvoje stavebního sektoru.
 
Je čas spolupracovat!
Velmi nám záleží na hledání společných řešení, která budou vyvážená, realisticky proveditelná a nebudou žádným způsobem zvýhodňovat určitou skupinu subjektů na úkor ostatních. Jak moc je toto realistický či romantický záměr budete mít v rukou Vy, odborná stavební veřejnost. Věříme, že většina z Vás se rozhodne tento záměr nám pomoci realizovat a dokázat, že romantický není a lze z jeho výsledků jednoznačně profitovat jako celek. Budeme hledat subjekty a osobnosti, které se odhodlají úzce s námi spolupracovat a dokáží povznést obecný rozvoj sektoru nad svoje úzké komerční zájmy.
 
Jsme hluboce přesvědčeni, že na kultivaci a větší transparentnosti procesů při realizaci projektů vyděláme všichni. Vždyť tolik potřebná důvěra ve své partnery je základem efektivní práce a jen ta může přinést i férový finanční zisk.