Jste zde

Start činností

Start činností – 1. pololetí 2018
Odbor začíná svoji činnost od 2. 1. 2018 opravdu z bodu nula, a to nejen personálně, ale i v ostatních aspektech. Důvodem je, že ČAS je též nově založen od začátku roku a i agentura jako celek si teprve hledá a odlaďuje všechny prostředky a procesy potřebné ke svému hladkému fungování.
 
Plán činností je pro první pololetí následující:
  • Obsazení pozic odboru – odborník, koordinátor
  • Odladění interních činností a technického zázemí odboru
  • Vybudování webového portálu odboru Koncepce BIM
  • Založení a rozjezd činnosti základních pracovních skupin (PS)
  • Navázání spolupráce s vládními a odbornými organizacemi
  • Ve spolupráci s MPO vyhledat a začít připravovat pilotní projekty
  • Ve 2. čtvrtletí začít pořádat workshopy a diskusní fóra pro odbornou veřejnost
 
Klíčem ke splnění tohoto plánu jsou samozřejmě lidé. V současné době máme obsazené pozice vedoucích založených základních PS a probíhají jednání s jednotlivými oslovenými odborníky do jejich týmů.