Jste zde

Pracovní skupiny (PS)

Pracovní skupiny (PS)
PS jsou základním stavebním kamenem odboru Koncepce BIM ČAS. Zde vnikají odborné diskuse a z nich veškeré podklady a výstupy, které předkládá ČAS Ministerstvu průmyslu a obchodu ke schválení a dalšímu projednání podle legislativních požadavků.
 
PS je především tvůrčím uskupením odborníků, jejichž úkolem je shromáždit zajímavá a inovativní řešení získaná z české praxe i ze zahraničí. Nechceme znovu vymýšlet kolo, ale na druhou stranu ani slepě přejímat postupy z jiných zemí, kde naší hlavní inspirací budou nejrozvinutější evropské země v oblasti BIM (UK, Skandinávie a SRN). Právě spojením toho nejlepšího z naší české praxe spolu se zajímavými inovacemi ze zahraničí je podle našeho názoru ideálním mixem pro zdařilou implementaci BIM v ČR a tím i podporou rozvoje celého stavebnictví.
 
Naší snahou je získat pro spolupráci s ČAS nejlepší dostupné respektované odborníky pro každou oblast tak, aby výsledné návrhy PS měly oporu k současné praxi a mohly posunout významným způsobem celý stavební sektor kupředu. 
 
Pracovní skupiny založené v 1. pololetí 2018:
PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové řízení a smlouvy 
PS03 Datové standardy a informační požadavky
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, propagace
PS06 Terminologie a normy
 
Ostatní PS budou vznikat postupně podle potřeby, aktualizovaného harmonogramu Koncepce a především na základě ověření funkčnosti navrženého organizačního konceptu.