Jste zde

Nový portál Koncepce BIM

Práce na portálu finišují a pevně věříme, že ke konci září bude v základním rozsahu spuštěn. Abychom jeho start co nejvíce urychlili a umožnili vám již od jeho prvopočátku aktivní účast na jeho agendách - tak jsme již nyní spustili možnost registrace.

Už teď máte možnost stát se součástí odborné komunity, která nám pomůže získávat zpětnou vazbu a podněty z praxe, získávat aktuální informace o realizaci Koncepce BIM v českém stavebnictví.
Neváhejte a zaregistrujte se.
 
Základní vlastností portálu bude jeho živost a interaktivnost. Předpokládáme jeho provázání se sociálními sítěmi a jeho průběžnou aktualizaci pro některé agendy online, pro některé v týdenním či měsíčním cyklu. Interaktivnost bude nastavena obousměrně, jak ze strany pracovníků odboru a jeho pracovních skupin, tak i ze strany odborné veřejnosti. Na portále bude k dispozici online registrace, která umožní všem aktivním odborníkům se přímo vyjadřovat a diskutovat k jednotlivým agendám, činnostem či výstupům odboru.
 
Základní agendy připravovaného portálu:
  • Pracovní skupiny – základ portálu: složení, plány, aktivity, výstupy.
  • Pilotní projekty – seznam, cíle v rámci BIM, plán a jeho plnění, monitoring,  best practice.
  • Obsah koncepce – interaktivní s možností diskusí, aktualizovaný harmonogram.
  • Aktivity a akce – plán akcí, online přihlášení a přenosy, výstupy.
  • Blog a diskuse – zdroj informací a námětů.
  • Aplikace a služby – budou postupně vytvářeny.
  • Ke stažení
 
Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Odbor Koncepce BIM