Jste zde

Seminář - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ZVEME VÁS NA SEMINÁŘ

 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem a vnější vlivy v praxi projektanta, montéra a revizního technika a jejich úloha nejen při objektivním zpracování revizní zprávy z pohledu nových norem a soudních znalců

 

Cílem semináře je ukázat účastníkům problémy spojené s navrhováním ochrany před úrazem elektrickým proudem, které jsou navázány na nedostatečné či nesprávné určování vnějších vlivů v prostorách občanské výstavby, průmyslu i ve zvláštních objektech dle souboru ČSN 33 2000, část 7.
Problematika je prezentována z pohledu změn v ustanoveních ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018 nejen při projektování elektrických instalací, ale především při provádění revizí elektrických instalací nízkého napětí. Přednášející z pohledu soudních znalců poukáží na rizika a jejich možné následky pro projektanty, montéry a revizní techniky.
Součástí semináře je i upozornění posluchačů na některá nebezpečí nevhodně napsaného textu v revizní zprávě a v jiné technické dokumentaci a na případné důsledky dopadající nejen na autory těchto textů.

Odborní garanti:
Ing. Miloslav Valena, soudní znalec v oboru elektrotechnika, revizní technik, člen TNK 22 Elektrotechnické předpisy od roku 1991, člen pracovní skupiny pro zpracování TNI k ČSN 33 2000-6 ed. 2.

Ing. Pavel Vojík, soudní znalec v oboru elektrotechnika, revizní technik, tajemník TNK 22 Elektrotechnické předpisy a TNK 97 Energetika

 

Termín konání:                27. 6. 2019

Místo konání:                   Ostrava, BEST WESTERN Hotel Vista, konferenční místnost ARAGON

Cena:                               1 200,- Kč včetně DPH

Přihlášky se přijímají nejpozději do 7 pracovních dnů před zahájením akce. Platba pouze bankovním převodem, nelze platit v hotovosti v den konání akce.

Registrace na seminář: přihlašování bylo ukončeno

Kód semináře 112019EL20

Program semináře

Čas

Min.

Přednášející

Název přednášky

9:00 - 9:30 hod.

              Prezence účastníků semináře

9:30 – 9:35 hod.

5

Zahájení semináře, přivítání účastníků, organizační pokyny

9:35 – 11:05 hod.

90

PhDr. Věra Vlková, CSc.

Jazyková úskalí odborných textů - jak je řešit při zpracování nejen revizních zpráv, ale i projektové dokumentace a dalších technických dokumentů.

11:05 – 11:20 hod.

15

Přestávka s  občerstvením

11:20 – 12:50 hod.

90

Ing. Pavel Vojík

Zásadní změny při návrhu ochrany před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: 2007 v porovnání s novou ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:2018 a některé problémy i rizika z toho plynoucí.

12:50 – 13:10 hod.

20

Přestávka s  občerstvením

13:10 – 14:35 hod.

90

Ing. Miloslav Valena

Některé problémy se stanovením správného rozsahu revize a následným zpracováním revizní zprávy v souvislosti s nedostatečným či nesprávným určením vnějších vlivů v prostorách občanské výstavby, průmyslu i ve zvláštních objektech v praxi nejen revizního technika, ale i projektanta a montéra elektrických instalací nízkého napětí.

14:35 – 15:00 hod.

30

Diskuze, dotazy, závěr semináře